Akademiska skolan står för en hög akademisk aspiration och vårt mål är att 100 % av elever ska uppnå läroplanens mål. Vi är övertygade att alla barn kan nå framgång med rätt förutsättningar. Vi tror på en skola med god studiero där eleverna kan fokusera, känna trygghet och aktivt delta i undervisningen. Akademiska skolan firar olikheter som en tillgång och arbetar med ett interkulturellt förhållningssätt. Vi fokuserar på språkutveckling och vill att det ska genomsyra hela vår utbildning och undervisning.

Vi arbetar enligt den svenska läroplanen och våra elever är svenskar från hela världen.

I anslutning till våra två skolor ligger Akademiska förskolorna (i Kista och Fisksätra). Förskolorna är en naturlig del av vår verksamhet och tanken är att alla familjens barn ska kunna gå hos oss.