kistaFSK
Akademiska skolan strävar efter att vara rolig, rik på lärande och erbjuda omsorg i en säker miljö. Vi strävar efter att ta tillvara på barnens likheter och olikheter genom att vårda flera språk och kulturer i aktiv lek och lärande. Akademiska förskolan arbetar utifrån en traditionell förskolepedagogik.

Verksamheten kommer att baseras på en helhetssyn, inriktad på behoven hos varje barn så att omsorg, utveckling och lärande tillsammans skapar en grogrund för barnets bästa. Flödet av barnets tankar och idéer kommer att användas för att skapa en variation i lärandet. Vi ser barnet som en person med enorm kapacitet och potential och verksamheten ska undandröja och förebygga allt som kan få barnet att känna sig begränsad i sin förmåga. Förskolan kommer att fokusera på att stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Förskolan är öppen för alla barn som har rätt till motsvarande kommunal plats. De kriterier vi baserar intagningen på är först kötid, sedan syskonförtur och sist geografisk närhet.

Vi har öppet enligt Stockholm stads ramtider (6.30 till 18.30).

Vi tillämpar följande köregler på Akademiska förskolan i Kista.

Lediga platser fördelas enligt denna ordning:

1. Barn med särskilda behov av stöd för sin utveckling i form av förskola.

2. Barn med platsgaranti som riskerar att inte få plats inom garantitiden.

3. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade i verksamheten.

4. Barn med längst kötid som önskar plats till den månaden då platsen är ledig eller tidigare. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, det vill säga äldre barn går före yngre.

Om ni som vårdnadshavare har klagomål som rör vår verksamhet kan ni använda följande blankett. Här finner ni även våra rutiner kring klagomålshantering.