Höst termin

Vi börjar dagen med frukost 07.50.

Akademiska skolan är en F-9-skola i lokalsamhället med internationell inspiration. Akademiska skolan bedriver en målstyrd verksamhet med tydliga kunskapsmål enligt läroplanen och nationella mål. Undervisningen i alla ämnen håller hög kvalitet och vi satsar extra mycket på svenska, matematik och engelska.

Den bygger på idén att alla barn, oavsett bakgrund, kan nå framgång med rätt uppbackning. En förutsättning är att undervisningen håller hög akademisk nivå och har höga förväntningar på lärare, elever och föräldrar. Grunden är att arbeta med personliga egenskaper/kompetenser som bidrar till utvecklingen av ett engagerat, meningsfullt och målmedvetet liv.

Vi erbjuder alla elever två veckors sommarskola.

 

Vår slogan är “Work hard! Be Nice!”

 

 

 

——————————————————————————————————————————————————————–

Dokument:

Klagomålshantering

Skriftligt klagomål